Mark & anläggningsarbete 

- Flexibelt och komplett inom gräv & markarbeten

Flexibilitet är ett nyckelord hos oss i all verksamhet och detta gäller inom gräv- och markentreprenader. Tillgången till den stora, breda och moderna maskinparken medför att vi kan välja rätt maskiner för varje enskilt uppdrag. Hos de kunniga och erfarna maskinisterna finns kompetens för alla i branschen förekommande arbeten.

Vi utför av gräv- och markarbeten

Arbetena utförs inom ett stort geografiskt område, vilket innebär att det finns en närhet till kunden.

Stora såväl som små projekt 

Uppdragen spänner inom olika arbetsområden - från grävarbeten för husägare och snöröjning till stora och omfattande markentreprenader. De flesta arbetena utförs som timentreprenader. Kärnverksamheten är i Värmland och våra kunder är de större byggbolagen.  

Kontakta Per-Anders Larsson för vidare information.